Missä on kirkon rauhanliike?

Kylmä sota pakotti rakentamaan luottamusta itärajan yli. Nuorempi sukupolvi on astunut globaalien konfliktien keskelle. Mutta kirkko itse tuntuu ulkoistaneen rauhanteon sen liepeillä toimiville järjestöille.

Venäjä vetää hiljaiseksi

Venäjä on alistanut inkeriläisiä ja Venäjän kansan. Kirkotkaan eivät ole olleet vapaita suhteessa valtioon. — On suuri ihme, että kirkko on ylipäänsä selvinnyt, sanoo kirjailija Sisko Pörsti.

Donitsitalous haastaa uskon jatkuvaan kasvuun

Donitsitalous pyrkii taloudellisesta kasvusta luopumisen kustannuksella kukoistukseen: sosiaaliseen hyvinvointiin ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Filosofi Tuomas Nevanlinna arvioi, että kyseessä on toistaiseksi utopia, mutta mahdollisesti hyödyllinen sellainen.

Vihreämpää maailmaa eläkerahoilla

Vaikka Kirkon eläkerahaston tärkein tehtävä on turvata kirkon työntekijöiden eläkkeet, se hakee myös vaikuttavuutta. Sijoitusten on täytettävä paitsi tuottavuuden ja turvaavuuden myös vastuullisuuden kriteerit.

Kohti uutta konseptia

Skotlannissa kirkon tulevaisuuden turvaamiseksi tartuttiin konsultatiiviseen työotteeseen sekä taitoon lukea yhteisöä ja rakentaa sitä. Olisiko siinä oppia meillekin?

Onko sananvapaus uhattuna?

Sananvapauden nimissä myös Päivi Räsäsellä on oikeus ajatuksiinsa, painottaa täysin vastakkaista kantaa seksuaalieettisissä näkemyksissä edustava piispa Teemu Laajasalo.

Digi on uusi reformaatio

“Tietokone on sekä uskonkone että tunnekone.” Näin ennustaa tietojenkäsittelytieteen professori ja pastori Erkki Sutinen, jonka mukaan teknologia tulee muuttamaan kirkon toimintaa ja myös teologiaa.