Vihreämpää maailmaa eläkerahoilla

Vaikka Kirkon eläkerahaston tärkein tehtävä on turvata kirkon työntekijöiden eläkkeet, se hakee myös vaikuttavuutta. Sijoitusten on täytettävä paitsi tuottavuuden ja turvaavuuden myös vastuullisuuden kriteerit.

Kirkon eläkerahaston sijoitukset tuottivat viime vuonna ennätykselliset 14,3 prosenttia. Onnistuneen sijoittamisen lisäksi rahasto tunnetaan vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä.

– Olimme ensimmäisiä suomalaisia YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden eli PRI:n allekirjoittajia. Nettisivumme olivat ehkä ensimmäinen paikka, missä käsiteltiin suomeksi vastuullista sijoittamista, kertoo sijoitusjohtaja Ira van der Pals.

vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus sulkee sijoituskohteista tupakan, aseet, alkoholin, aikuisviihteen ja uhkapelaamisen, mutta ennen kaikkea fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset.

– Ilmastonmuutos on globaali uhka, joka on saanut meidät sitoutumaan tavoitteeseen hiilineutraalista salkusta vuoteen 2035 mennessä. Teimme ensimmäisen ilmastostrategiamme 2016 ja päivitimme sitä 2021.

Vaikka näkymä edessä on sumuinen, on van der Palsin mukaan määrävälein syytä tarkistaa, miten maa makaa ja rohkeasti muuttaa strategiaa sen mukaan.


Tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa

Sijoitussalkun hiiliriskiä seurataan vuosittaisella ilmasto- ja skenaarioanalyysillä. Rahasto suosii ilmastonmuutosperiaatteita noudattavia ja niistä raportoivia varainhoitajia. Yritysten ilmastostrategioiden arviointi näyttää, miten hyvin ne ovat linjassa kansainvälisten ilmastotavoitteiden kanssa. Sijoittajilla on myös palveluntarjoajien kehittämiä mittareita, joiden avulla arvioidaan yrityksen valmiuksia toimia vähähiilisessä ympäristössä.

Rahasto suosii ilmastonmuutosperiaatteita noudattavia ja niistä raportoivia varainhoitajia.

– Kuulen usein, että tuo on niin epävarmaa, ei me lähdetä vielä tekemään tavoitteita, kun ei tiedetä, Ira van der Pals sanoo. – Me olemme ajatelleet toisin. Että määritetään tavoitteet, vaikka niitä sitten pitäisi tarkistaa matkan varrella. Pitkäjänteinen työ ja tavoitteisiin sitoutuminen on parasta, mitä voimme tehdä.

Tällä hetkellä vain noin puolet yrityksistä on määrittänyt riittävät ilmastotavoitteet.

– Kirkon eläkerahasto on välillisesti osallistunut keskusteluihin vakavasti normeja rikkoneiden yritysten kanssa. Vaikuttamisprosessi on hidas, mutta seuranta pakottaa yrityksen korjaamaan toimintamalliaan.


Sijoituksia valvotaan ympäri maailman

Kun sijoittamisen on oltava paitsi vastuullista myös tuottavaa ja turvaavaa, kompromisseihin ei Ira van der Palsin mukaan tarvitse turvautua.

– Tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti sijoittaminen vaatii hajauttamista. Siksi ei voi sijoittaa yksipuolisesti edes vihreisiin kohteisiin.

Toisaalta myös termit hämärtävät.

– Vihreät sijoitukset ovat meillä pääsääntöisesti tuuli- ja aurinkovoima, metsä ja kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainat. Mutta EU-taksonomian mukaan vihreitä sijoituksia on paljon enemmän. Vihreydestä raportoiminen on kuitenkin aika uutta. Yhä enemmän saamme tietoa nykyisten sijoitustemme liiketoiminnan vihreydestä.

Tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti sijoittaminen vaatii hajauttamista. Siksi ei voi sijoittaa yksipuolisesti edes vihreisiin kohteisiin.

Yritykset ovat ottaneet vastuullisuus- ja ympäristökysymyksissä suuria harppauksia, ja niillä ovat omat tavoitteensa.

Sijoittamisen asiantuntijoita Kirkon eläkerahastossa on vain viisi. Sijoitusten valvonnassa tarvitaan siis ihmisiä ympäri maailmaa. Yritysvastuuanalyyseihin erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyhtiö ISS ESG on Kirkon eläkerahaston tärkeä yhteistyökumppani.

Voiko seurantaan luottaa?

– Maailma ei ole täydellinen, mutta jos ei tee parastaan, ei ikinä tapahdu muutosta. Olemme satsanneet vaikuttamiseen, koska näemme sen mahdollisuudet, vaikka maailma ei muutu hetkessä ja prosessit kestävät joskus vuosia. Yritys, jolla on pääkonttori Pohjoismaissa, ei välttämättä tiedä, mitä sen tehtailla kehittyvissä maissa tapahtuu.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Sijoittamisen riskeistä ovat viimeisimmäksi tarjonneet oppituntejaan pandemia ja Ukrainan sota. Ilmastonmuutos on kuitenkin riskeistä pitkäaikaisin. Riskianalyysissä sen aiheuttamat riskit jaetaan vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyviin siirtymäriskeihin sekä ilmaston lämpenemisestä johtuviin fyysisiin riskeihin. Lisääntyvät luonnonkatastrofit saattavat hetkessä muuttaa yritysten arvon ja toimintamahdollisuudet.

– Mitä vain voi tulla eteen globaalissa taloudessa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, Ira van der Pals sanoo. – Koronakriisin keskellä pitää ymmärtää, mitä se vaikuttaa globaaliin tilanteeseen, ja keskellä sotaa pitää varautua sen vaikutuksiin.

Kirkon eläkerahaston sijoituksista vastaa Kirkon eläkerahaston johtokunta. Siinä ovat edustettuina eläke- ja sijoitusosaajien lisäksi myös kirkolliset etujärjestöt ja kirkkohallituksen täysistunto, joka toimii eläkerahaston hallituksena. Sen lisäksi eläkerahaston tukena toimii vastuullisen sijoittamisen työryhmä.

Vaikka globaalisti yritysten vastuuseen on herätty varsin myöhään, nyt myös lainsäädäntö tukee vastuullisuutta, van der Pals muistuttaa.

– Kirkon eläkerahastossa olemme edelleen etujoukoissa. Käytämme paljon resursseja vastuullisuuden kehittämiseen, valvomiseen ja siitä raportoimiseen. Vaikka olemme pieni toimija, sparraus- ja puhujapyynnöt kertovat valitsemamme linjan vaikuttavuudesta.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja. Kuvat: Pixabay, Aarne Ormio.