Kirkon tutkimus: noin 6% suomalaisista rasisteja

Tutkimuksessa kysyttiin esimerkiksi sitä, voiko joitakin ihmisryhmiä pitää muita alempiarvoisina tai siinä asemassa, jossa he ovat nyt.

Vuoden aikana sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa lähes jatkuvaksi otsikkoaiheeksi on noussut rasististen ryhmien nousu. Julkaistun tutkimuksen perusteella voi todeta, että ilmiön laajuutta on väärin perustein luultu huomattavasti laajemmaksi.