2.11.2016 / Yleinen

Kirkon tutkimus: noin 6% suomalaisista rasisteja

Julkaistu Kategoriat YleinenAvainsanat
Jaa:

osallistuva_luterilaisuusKirkon uusi nelivuotiskertomus nostaa esiin mielenkiintoisen näkökulman suomalaisesta yhteiskunnasta ja rasismista. Tutkimukseen sisältyy runsaasti tietoa suomalaisten yhteiskunnallisista ja uskonnollisista mielipiteistä. Yksittäinen tutkimustulos laajassa aineistossa käsittelee ihmisten suhdetta eriarvoisuuteen ja erilaisiin kansallisiin tai kulttuurisiin vähemmistöryhmiin.

Tutkimuksessa kysyttiin esimerkiksi sitä, voiko joitakin ihmisryhmiä pitää muita alempiarvoisina tai siinä asemassa, jossa he ovat nyt.

Tulosten perusteella voi todeta, että suomalaisista selkeän rasistisia mielipiteitä edustaa ainoastaan noin 4-6%.

Tulosten perusteella voi todeta, että suomalaisista selkeän rasistisia mielipiteitä edustaa ainoastaan noin 4-6%. Vuoden aikana sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa lähes jatkuvaksi otsikkoaiheeksi on noussut rasististen ryhmien nousu. Julkaistun tutkimuksen perusteella voi todeta, että ilmiön laajuutta on väärin perustein luultu huomattavasti laajemmaksi.

”Tiukan rasistisia käsityksiä edustaa vain joka kahdeskymmenes suomalainen”, tiivistää Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola. Jonkin verran rasistisia kantoja edustaa tutkimuksen mukaan noin joka kahdeksas suomalainen (noin 12%). Tutkimuksen perusteella julkisuudessa paljon tilaa saaneet ääri-ilmiöt eivät saa suomalaisissa juuri lainkaan vastakaikua. Tästä huolimatta sosiaalinen media ja myös muu media antaa runsaasti tilaa ilmiölle.

Itse asian vakavuuden takia on kuitenkin todeta, että kaikki rasistiset teot, asenteet ja toimet ovat kyseenalaisia. Silloin pienikään rasismin esiintyminen ei ole myönteinen ilmiö. Rasismi on kirkon kielellä ilmaistuna väärin ja syntiä.

Alla oleva kuvio on yksi tutkimuksen tuloksista.

rasistiset-linjat2

Linkki verkostomateriaaliin, jossa käsitellään selvityksiä asenteista.

2.11.2016 julkaistu Kirkon nelivuotiskertomus on jaettu kahteen osaan. Perinteisen kirkon toiminnan tilastoanalyysin ydintiedot julkaistiin niteessä Erilaistuva kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Katsaus kirkon työstä. Tämän lisäksi julkaistiin nide Osallistuva luterilaisuus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista.

Lisäksi Kirkon nelivuotiskertomus sisältää runsaasti myös verkkoaineistoja, jotka löytyvät kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta.