2.12.2021 / Artikkeli

Kirkko keskelle kylää ja osaksi verkostoa

Jaa:

Tampereen Vanhan kirkon yhteisöllisyys rakentuu useammalle kehälle: yhdeltä löytyy yhteys ympäröivän toimintaympäristön kanssa, toiselta jumalanpalveluselämä ja muu hengellinen toiminta.

Tehtävä on sama kuin kirkon perustehtävä: olemme osana kirkon missiota eli rakennamme Jumalan valtakuntaa ja julistamme Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja parantajana.

Pyrin tässä tekstissä avaamaan yhteyttä naapureihimme ja motiivejamme yhteyden rakentamisen takana. Näitä kumppaneita ovat useat kulttuuritoimijat, Tampereen kaupunki, skeittarit ja alueella hengailevat ihmiset. Samoin avaan Vanhan kirkon tapaa sanoittaa uskoa tilaisuuksissamme ja sen taustoja.

Evankeliumi välittyy kohtaamalla ja kuuntelemalla

Haluamme olla rakkauden merkkinä kaupungin keskellä ja julistaa hyvää sanomaa niille ihmisille, jotka viettävät aikaansa kaupungin keskustassa. Jumalan valtakunta on täällä meidän keskellämme, tosin usein piilossa ja varjossa. Kristus on kirkon ulkopuolella, jonne Hän meitä lempeästi kutsuu. Tästä hiukan uudenlaisesta missionäärisestä seurakuntamallista on kirjoittanut myös piispa Matti Repo https://www.piispamattirepo.fi/puheet/kirkko-keskella-kylaa/

Se, miten kerromme Jumalan valtakunnasta, ei kuitenkaan ensisijaisesti tarkoita puhumista Jeesuksesta pelastajana. Evankeliumin sanoma näkyy kohtaamalla ihmisiä. Olemme heille se ilosanoma, jota he kaipaavat. Kuuntelemalla ja havainnoimalla ymmärrämme heidän tarpeensa ja pyrimme vastaamaan näihin odotuksiin ja tarpeisiin.

Moniin tarpeisiin emme kykene vastaamaan, mutta olemme rakentaneet verkostoa, joilla on osaamista ja resursseja. Yksi tällainen yhteistyökumppani on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton päihdetyötä tekevä organisaatio. Olemme osana tätä työtä tarjoamalla kirkon heidän käyttöönsä.

Samanlainen hanke oli kesän 2021 Skeittitapuli, jonka rahoitti Tampereen kaupunki. Hanke toteutettiin yhdessä paikallisen skeittiorganisaation, Kaarikoirat ry:n kanssa. Yhteisessä projektissa oli useita toimijoita, mikä teki kokonaisuudesta entistäkin upeamman.

Hävikkiruokaa koordinoivan Ruokapankin kautta jaoimme kesän aikana noin 1 400 lämmintä ruoka-annosta.

Jos kumppanimme haluavat olla tekemässä rakkauden tekoja, auttamassa ihmisiä tai tuomassa iloa, meillä ei ole mitään teologista syytä olla toimimatta heidän kanssaan.

Suurin osa hankkeistamme on yhteistyötä ympäristön ihmisten ja toimijoiden kanssa. Jos kumppanimme haluavat olla tekemässä rakkauden tekoja, auttamassa ihmisiä tai tuomassa iloa, meillä ei ole mitään teologista syytä olla toimimatta heidän kanssaan. Rakennamme yhdessä Jumalan valtakuntaa. Tunnustamme samalla sen, että Kristuksen lisäksi sydämemme voi muuttua pehmeämmäksi ja armollisemmaksi kulttuurin ja monenlaisen toiminnan kautta, joka nostaa ihmisiä ylös heidän helveteistään.

Äänenä äänettömille

Koemme tärkeänä, että ilosanomaan kuuluu Jeesuksen pelastussuunnitelmasta julistamisen lisäksi ihmisten auttaminen, heikkojen puolustaminen ja äänen antaminen äänettömille. Tämä toteutuu Suomen evankelis-luterilainen kirkon määrittelemässä yhdenvertaisuuden kirkossa, joka on ”ihmisten samanarvoisuutta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta”.

Kristuksen lisäksi sydämemme voi muuttua pehmeämmäksi ja armollisemmaksi kulttuurin ja monenlaisen toiminnan kautta, joka nostaa ihmisiä ylös heidän helveteistään.

Jos jätämme ilosanomastamme jotain pois, menetämme uskottavuuden ihmisten silmissä. Inkarnoitunut sana muuttaa minua ja maailmaa kauniimmaksi. Piispa Revon kirjoitus tästä transformaatiosta, joka muuttaa ihmisiä, seurakuntia ja yhteiskuntia löytyy tästä linkistä https://www.facebook.com/100063446185292/posts/279644154160455/?d=n

Vanha kirkko edustaa löyhästi yhteisöliikettä ja sen sisällä tapahtuvaa liikehdintää, jossa edellä mainittuun kokonaisvaltaiseen missioon kuuluu profeetallisena äänenä oleminen niille, jotka eivät koe yhteisöjämme ja kirkkoamme itselleen sopivaksi.

Jumalan radikaalin rakkauden väline

Vanhan kirkon hengellisyys on Kristuskeskeistä. Se kutsuu rakentamaan Jumalan valtakuntaa radikaalilla tavalla. Tämä muutos näkyy radikaalina rakkautena, armahtavaisuutena ja laupeutena ihmisiä kohtaan. Haluamme olla edustamassa Jumalan radikaalia ja parantavaa kosketusta tätä maailmaa kohtaan, joka tarvitsee apua.

Haluamme olla avarakatseisia ja luoda turvallista tilaa hengellisyydelle ja sen etsinnälle. Pidämme kiinni Kristuksesta tämän maailman toivona, mutta muuten katsomme muita aatteita ihmetellen ja kysellen.

Meillä itsellämme on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Haluamme olla yhteisö, jossa saa ajatella eri tavoin, sanoa ääneen pelkonsa, epäilyksenä ja kaiken, mikä kristillisyydessä mietityttää. Olemme havaitsevinamme, että hengelliseltä opetukselta ja ohjaukselta tarvitaan enemmänkin useiden vaihtoehtoisten tulkintamallien esiin tuomista kuin sitä yhtä oikeaa. Tämä avartaa tilaa ja luo yhteisön, jossa on monimuotoisuutta.

Hengelliseltä opetukselta ja ohjaukselta tarvitaan enemmänkin useiden vaihtoehtoisten tulkintamallien esiin tuomista kuin sitä yhtä oikeaa.

Tällainen monimuotoinen yhteisö on mielestäni ainoa tie terveellisempään ja turvallisempaan yhteisöön – luovuttamatta kuitenkaan ydinsanomasta, joka on ”Jeesus on Herra”. Samalla me itsekin yritämme ymmärtää, mitä tämä lause merkitsee Tampereella tänään.

Varaa tulla vastaan

Toiminta rakentuu ensisijaisesti yhteyksissä kirkon ulkopuolisiin tahoihin, yhdessä tekemiseen heidän kanssaan. Vanhalla kirkolla on toimintaa, joka tukee ihmisen elämää erilaisissa haasteissa. Sitä ovat esimerkiksi Walk In -terapia, Voimavararyhmät yhteistyössä TE-keskuksen kanssa, päihdetyö ja yksittäiset tilaisuudet ryhmille, joilla ei ole omaa sosiaalista viitekehystä.

Järjestämme myös messuja, mutta ensisijaisesti emme ole rakentamassa messuyhteisöä. Yksinkertaiset messumme eivät vaadi suuria ponnisteluja.

Haluamme suunnata toimintaamme ensisijaisesti niille, joille kirkko on vieras ja kaukainen. Toivomme, että he löytävät yhteisön, joka on heidän tukenaan erilaisissa haasteissa. Välillä se on Vanha kirkko, joskus jokin aivan muu taho. Viime kesän Skeittitapulin kautta moni nuori löysi skeittareiden parista yhteisön, joka tukee heitä ja antaa ryhmän, johon kuulua. Parhaimmillaan tämä yhteisön pelastaa nämä nuoret. Se ei ole meidän kannaltamme epäonnistuminen, päinvastoin.

Me olemme olleet tässä paikassa kaksisataa vuotta. Me jaksamme odottaa ja juoksemme kyllä vastaan ilman vaatimuksia ja tuomiota.

Lisätietoa Vanhan kirkon toiminnasta Instagram@vanhakirkko, Facebook@vanhakirkko ja www.vanhakirkko.fi

 

Kirjoittaja on Tampereen Vanhan kirkon seurakunnan pastori.