Olli Valtonen Triplan kauppakeskuksessa
5.3.2020 / Artikkeli

Eteenpäin elävän kirkon mieli

Kristinusko kehittyy eteenpäin evoluution tavoin, näkee Olli Valtonen.
– Meidän on luotava nahkamme, rikottava kangistuneet kaavat ja säädettävä vanhentuneet järjestelmät uusiksi. Kirkon uudistukset rakentuvat vanhan päälle. Mitään ei synny tyhjästä.

Monipuolinen mediamies, Tuomasmessun perustaja, city-pappi, karismaatikko, enneagrammin maahantuoja, HelsinkiMission nousuun nostanut toiminnanjohtaja…
Rovasti Olli Valtonen tunnetaan innovatiivisena idealinkona, joka on mennyt tarmokkaasti ja innostuneesti eteenpäin työssään ja hengenelämässään.

– Eikä nytkään ole aika katsoa taaksepäin! 70 vuotta täyttänyt Valtonen julistaa.

Hänen tuore kiinnostuksensa kohde on hengellisyyden ja evoluution suhde. Valtonen selvittää, että ihmisen geneettinen evoluutio etenee hitaasti. Aivojen muutokset tapahtuvat vuosituhansien saatossa.

– Mutta nopeammin jolkottelee kulttuurievoluutio, johon kuuluu yhteisöjen kehittyminen.
– Nopein evoluution muoto tapahtuu yksilön kehityshistorian aikana. Minunkin asenteeni, ajatukseni ja teologiani ovat muuttuneet valtavasti vuosien varrella.

Maailma muuttuu paremmaksi

Ihmisen tuottaman ilmastonmuutoksen ja maapallon tuhotyön pysäyttäminen on valtava kehityshaaste, jonka suuruutta ja pelottavuutta muutoin optimistinen Olli Valtonen ei halua vähätellä.

Laajoja historian kaaria tarkastellessaan hän katsoo ihmiskunnan kuitenkin kulkevan sivistyneempään suuntaan.
Väkivaltakoneistot nousevat välillä, mutta niiden valta jää lyhytaikaiseksi.

– Hitlerit ja stalinit tulevat ja menevät, mutta luostarilaitos elää.

Ihmisistä huolehditaan enemmän kuin ennen. Suomessa ollaan yleisesti sitä mieltä, ettei kaveria jätetä, ja että lapsille on luotava yhtäläiset mahdollisuudet. Lainsäädäntö on vienyt huimasti eteenpäin naisten ja lasten asiaa, koulutusta ja ihmisoikeuksia.

– Kulttuurievoluutio etenee ja kehitys korjaa virheitään. Me olemme menossa parempaan suuntaan.

– 2000 vuotta sitten tapahtui erityisen iso liikahdus, kun Jeesus lanseerasi lyömättömän linjan, väkivallattoman tien, jonka opettelemisessa on yhä kova työ.

Uudistu tai kuole, kirkko!

Kirkossa kulttuurievoluutio tapahtuu Valtosen mukaan hitaammin kuin yhteiskunnassa.

– Me olemme liian dogmaattisia. Kieltäydymme tunnustamasta kulttuurin muutoksia. Kehityksemme ei ole pysähtynyt, mutta tulemme jälkijunassa.
– Hyvä esimerkki tästä on se, että parlamentti kykeni hyväksymään uuden avioliittolain, joka koski myös homoseksuaaleja, mutta kirkko ei ole pystynyt uusimaan avioliittoteologiaansa.

Vanhentuneista ajatuksista ja tavoista on ravistauduttava irti, Valtonen tähdentää.

– Vain siten voimme löytää uuden ja tuoreen uskon ilmaisun.

Raamattu on edistyksellinen

Tarpeellisia uudistuksia vastustavat uskovaiset eivät ole Olli Valtosen mielestä lukeneet Raamattua, jossa hengellinen evoluutio on helposti havaittavissa.

– Teologisen ajattelun hidas mutta selkeä avartuminen näkyy varsinkin pitkällä aikavälillä syntyneestä Vanhasta testamentista.
– Se on loistava opus kuvatessaan esimerkiksi Jumala- ja perhekäsitysten muuttumista. Sieltä löytää sen, mistä me olemme lähteneet liikkeelle ja mihin päädyimme ajanlaskun alkuun mennessä.

Alkukristittyjä kutsuttiin ”tien kulkijoiksi”.

– Jos pysähdyt paikoilleen, et ole enää tien kulkija. Ihmisen ja kirkon on kyettävä kehittymään.
– Raamatussa ”metanoia” tarkoittaa asioiden uudelleen ajattelemista. Mielen muuttuminen on oikeata kääntymystä.

Älä hidasta positiivista kehitystä

Etelä-Suomessa kirkko elää erilaista kehitysvaihetta kuin maakunnissa.

– Maalaiset pitävät kaupunkilaisia panttivankeinaan hidastamalla kokonaiskirkon väistämätöntä kehitystä, Valtonen kärjistää.
– Se mitä tapahtuu tänään Helsingissä, tapahtuu vuosien viiveellä muualla. Kirkon johdossa tähän ei ole havahduttu.

Oma ongelmansa on kirkolliskokous.

– Järjettömän päätöksentekosysteemin seurauksena pieni vähemmistöporukka voi veto-oikeudellaan estää uudistukset heittämällä kapuloita rattaisiin.
– Äärikonservatiivit tulevat toisesta kulttuurievoluution vaiheesta. Moni heistä elää yhä menneen maalaisen yhtenäiskulttuurin tunnelmissa.

Hengen kasvu on avartumista

Mihin suuntaan rovasti itse on kehittynyt?

– Ihmisen hengellinen kasvu merkitsee yleensä tiukkapipoisen ajattelun avautumista. Omassakin teologiassani huomaan selvästi tämän avartumisen.
– Kasvuni on ollut kohti suurpiirteisyyttä. En ota enää niin vahvasti kantaa kaikkiin asioihin, vaan jään hämmästelemään, että joku voi ajatella noinkin.

Miksi siis riidellä teologiasta? Valtonen kysyy.

– Me olemme kaikki väärässä. Emme tiedä, missä kohtaa kukin on oikeassa.

Tieteen, teologian saralla eritoten eksegetiikan, tuottama uusi tieto on pakottanut Valtosta muuttamaan monia ajatuksiaan.

– En ole koskaan ihaillut ihmisiä, jotka pysyvät nuoruuden ihanteilleen uskollisina. Olisi kummallista, elleivät eletyt vuodet ja luetut kirjat muuttaisi näkemyksiämme.

Kaikki kääntyy hyväksi

Rovasti rohkaisee, että edessämme siintävään parempaan tulevaisuuteen vaikuttavat hengellisen evoluution ydintekijät: usko, toivo, rakkaus, myötätunto, anteeksianto, kunnioitus, kiitollisuus ja ilo.

– Nämä hengen hedelmät muovaavat maailmaa!

Negatiiviset emootiot, edellisten vastavoimat, hidastavat hengellistä evoluutiota.

– Toivottomuus tukahduttaa, siinä missä toivo rakentaa. Ilottomuus on ilon vastakohta. Toivottavasti senkin suhteen suunta kääntyy kaikkialla kirkossa.

Siunatuksi lopuksi Olli Valtonen puhuu ”perisiunauksesta”: Ihminen on syntynyt sulasta Jumalan hyvyydestä ja on matkalla kohti vielä suurempaa hyvyyttä.

– Kaikki kääntyy hyväksi.

Janne Villa on toimittaja

Olli Valtosen kuva: Aarne Ormio