käsiä yhdessä ja yksi käsi pitelee kämmenllä sydäntä
24.10.2019 / Artikkeli

Perheet keskiöön

Julkaistu Kategoriat ArtikkeliAvainsanat
Jaa:

Suhde solmussa? Riitaisa ja vaikea parisuhde vie voimavaroja ja voi vaikuttaa työ- tai opiskelukykyyn. Toimivissa parisuhteissa yksilöillä on vähemmän henkisiä paineita ja sairastavuutta.

Perheet keskiöön! tukee hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä järjestöjen verkostoitumista keskenään ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Tavoitteena on kiinnittää tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa. Yksi iso osa hankkeen toimintaa ovat ammattilaisten koulutukset.

Perheiden asema perhekeskuskehittämisessä on mitä keskeisin. Lähtökohtana tulee olla se, että perheet ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä perhekeskustoimintaa. Tämä on yksi hankkeen keskeinen periaate.

Kohtaamisia perhekeskuksissa -koulutukset

Hanke tarjoaa koulutusta lapsiperheiden parissa toimiville eri alan ammattilaisille. Kouluttajina toimivat järjestöjen ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Koulutukset tarjoavat paikallisille toimijoille mahdollisuuden kokoontua yhteen kehittämään alueensa perhekeskustoimintaa. Tarjolla on viisi maksutonta koulutuskokonaisuutta:

1. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen
2. Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa
3. Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa
4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja tukeminen
5. Yhteisöllinen työ perhekeskuksissa ja niiden kohtaamispaikoissa

Koulutuksissa on käsitelty parisuhteen huomioimisen tärkeyttä, tyypillisimpiä parisuhteen haasteita sekä tarjottu välineitä ja menetelmiä parien ja perheiden tukemiseen. Parisuhteen laadulla on paljon merkitystä yksilön ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnille.

Perheet keskiöön -logo

Parisuhteen tukemisen ja eroauttamisen osiossa koulutuksia ovat olleet tuottamassa Parisuhdekeskus Kataja, Kirkkohallitus ja Väestöliitto (parisuhteen tukeminen). Eroauttamisen kokonaisuudet ovat tuottaneet Ensi- ja turvakotien liitto, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta, Yhden vanhemman perheiden liitto ja Miessakit.

Suhteiden haasteita voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen, lapsettomuus, työttömyys, uskottomuus ja vuorovaikutusongelmat. Näiden lisäksi niin sanottuja ikiongelmia ovat erilaiset aika- ja siisteyskäsitykset sekä erirytmisyys ajattelussa, puheessa ja päätöksenteossa. Suomessa lähes puolet liitoista päättyy eroon, ja näin ei tarvitsisi olla.

Arjessa parisuhdetta voi huomioida niin, että tiedostaa suhteessa olevan hyvän ja ilmaisee sen kumppanille. Parisuhteen hyvinvointia tukevat kumppaneiden välinen arvostava vuorovaikutus, tunnetason tuki, läsnäolo ja apu arjessa sekä ristiriitojen rakentava ratkaiseminen.

Parisuhteen tilasta on tärkeää keskustella ja sen ongelmiin on tarvittaessa haettava ajoissa apua. Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama, yli 70 järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke, joka tarjoaa koulutusta ammattilaisille parisuhteen ja eroauttamisen teemoista.

Mikäli kiinnostuit koulutuksista ja haluat niitä omaan kuntaasi tai perhekeskukseen, ota yhteyttä Sonia Kuuttiin. sonia.kuutti@lskl.fi

Katariina Pelkonen on Parisuhdekeskus Katajan vs. toiminnanjohtaja

Kuva: Sirpa Levonperä