25.11.2016 / Yleinen

Väestökehitys ja maailman ongelmat

Julkaistu Kategoriat YleinenAvainsanat ,
Jaa:

Kiitän Mikko Malkavaaraa erinomaisesta historisismia ja maailman ongelmia koskevasta artikkelista (Kytkin 9.5.2016).

Siitä muutama kommentti. Ensinnäkin kuluneet kaksikymmentä vuotta osat osoittaneet, että Samuel P. Huntington osui oikeaan, kun kirjassaan Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys (1996) näki maailman kehityksen sivilisaatioitten kamppailuna eikä demokratian jatkuvana voittona.

Lännen ongelmana on, että se ei tahdo tunnustaa historialliseen taustaansa oleellisesti kuuluvaa kristillistä perintöä

Demokratia on selvästi osoittautunut katolis-protestanttisen maailman ilmiöksi. Putinin Venäjä rakentaa ortodoksiselle perinnölleen ja on siitä ylpeä. Islam on yhä vahvistanut otettaan ja Turkki näyttää yhä selvemmin rakantavan tälle historialliselle perinnölleen. Kommunismia tunnustavan Kiinan nousu rakentuu sittenkin sen historialliselle pohjalle. Se on dynaamisempi kuin Venäjä. Lännen ongelmana on, että se ei tahdo tunnustaa historialliseen taustaansa oleellisesti kuuluvaa kristillistä perintöä.

Erilainen väestönkasvu haasteena

Kiinnitän huomiota erääseen tekijään, joka Malkavaaran materiaalissa jää vähemmälle huomiolle. Tarkoitan väestökehitystä, demografiaa. Siinä on kaksi eri sektoria. Toinen on väestön määrän kehitys eri alueilla, toinen väestön ikärakenteen erilaisuus.

Väestön määrän kehitys on jo aikaisemmin ollut merkittävä tekijä. Sillä oli roolinsa Euroopan nousussa ja laajenemisessa 1800-luvulla. Elinolosuhteitten paraneminen sai siellä aikaan huomattavan väestön lisäyksen ja ylijäämän. Se hakeutui erityisesti Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Niistä tuli osa eurooppalaista kulttuuria.

Tällä hetkellä maapallon väestön suuri lisäys näyttää tapahtuvan Afrikassa. YK:n tilastojen mukaan se saattaa tällä vuosisadalla jopa nelinkertaistua yhdestä miljardista neljään. Aasian väkiluvun arvioidaan kohoavan jonkin verran. Eurooppalaisen kulttuurin maissa ei merkittävää lisäystä ole odotettavissa.

Viime vuosina Eurooppaa on järkyttänyt Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tullut muuttoaalto. Se on aiheutunut alueen poliittisista kriiseistä ja sodista. Siinä on liikuttu aika pienissä ihmismäärissä.

Mutta miten käy, kun Afrikan väestö kasvaa miljardeilla? Nykyajan tiedotusvälineistä heille muodostuu kuva Euroopan elintasosta, usein paljon liioiteltu, mutta joka tapauksessa eri luokkaa kuin kotimaanosassa. Ei myöskään näytä siltä, että poliittiset olot olisivat siellä stabiileja, päin vastoin. Asiaa pahentaa vielä ennakoitu Afrikkaa pahasti koetteleva ilmastonmuutos. Heille ei ole tarjolla puolityhjiä Amerikkaa ja Australiaa.

Seuraako tästä suuri pakolaisten ja siirtolaisten tulva Eurooppaan? Miten se hallitaan? Ei tarvita mitään afrikkalaista sodanjulistusta.  Väestöä vaan tunkee yli Välimeren, ehkä myös Turkin ja Venäjän  kautta.

Seuraako tästä suuri pakolaisten ja siirtolaisten tulva Eurooppaan? Miten se hallitaan? Ei tarvita mitään afrikkalaista sodanjulistusta.  Väestöä vaan tunkee yli Välimeren, ehkä myös Turkin ja Venäjän  kautta. Tällaisen väestöpaineen estäminen tulee olemaan valtava ongelma.  Sodassa maahan tunkeutujat voidaan ampua. Mutta maahanmuuttajiin se ei eurooppalaisen normiston mukaan käy.

Espanja, Italia ja Kreikka tulevat olemaan todellisen paineen alla. Suomikaan ei siltä säästy. Nykyajan liikennevälineet mahdollistavat tulon myös pohjoiseen Eurooppaan. On syytä miettiä miten silloin menetellään.

Seagull couple

Vanhojen ja nuorten maat

Demografiaan liittyy vielä toinen mielenkiintoinen piirre. Eri maitten väestön ikärakenne poikkeaa merkittävästi toisistaan. Länsimaissa, ja erityisesti Suomessa, oli sotien jälkeisen suuren syntyneisyyden vuoksi, 1960- ja 70-luvuilla suhteellisen nuori väestö. Tämä oli eräs tekijä silloiselle radikalismin aallolle. Nyt ei mitään vastaavaa ole näkyvissä. Silloinen radikaali sukupolvi on eläkeiässä mutta nuoret sukupolvet vähälukuisia. Aika hiljaista täällä onkin.

Tämä ikäluokkien erilaisuus näkyy myös eri maitten välillä. Lähi-idässä ja Afrikassa nuorta väestöä on paljon ja vanhusväestöä vähän. Siellä se tarjoaa houkuttelevan pohjan radikaaleille aatteille. Islamismi on siitä hyötynyt. Suurissa nuorissa ikäluokissa on sillä hyvä maaperä. Nyt vastakkain alkavat olla vanhusten Eurooppa ja nuorten Lähi-itä sekä Afrikka. Se tulee olemaan merkittävä jännitteen lisääjä.