11.4.2019 / Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Jeesuksen seuraajien linjauksia eduskuntavaaleihin

Jaa:

Löytyykö Jeesukselta ohje, ketä ehdokasta tai mitä puoluetta tulisi äänestää eduskuntavaaleissa? Tällaista vaalikoneen ohittavaa ohjetta ei löydy, eikä kirkko sen vuoksi ole minkään yksittäisen puolueen kannattaja.

Jeesus tai Paavali eivät siis antaneet äänestysohjetta, mutta on syytä nostaa esiin Jeesuksen ja Paavalin vahvat linjaukset: muistakaa tuoda esiin ne, jotka ovat köyhimpiä ja sen vuoksi yhteisön haavoittuvimpia jäseniä. Olkaa kriittisiä rahan ja vaurauden vallan suhteen.

Köyhyys merkitsee usein taloudellista toimeentulon vaikeutta, mutta sen mukana seuraa myös elämän kaventuminen ja osallistumisen sekä vaikuttamisen vähentyminen.

Sen vuoksi Jeesuksen seuraajien tulee myös vaaleissa etsiä ratkaisuja, jotka muistavat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Suomen kipukohdat 1: harvaan asuttu maaseutu

Vaaleissa ja poliittisessa keskustelussa kovin niukalle julkisuudelle on jäänyt se seikka, että Suomessa alueiden eriarvoisuus kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa muutetaan alueiden keskuksiin ja vielä enemmän pääkaupunkiseudulle.

Jotta maaseudun mahdollisuudet eivät pian lopu kuin seinään, niin erityistä huolta on kannettava kyläkouluista ja kyläkaupoista. Toinen yhteiskunnan perusrakenne liittyy infraan: tieverkostoon ja riittävän nopeaan internetyhteyteen. Selvää on myös se, että terveyspalvelut eivät saa olla liian kaukana.

On kuitenkin aika tunnustaa, että jatkossa koko Suomea ei voi enää pitää asuttuna. Siihen eivät riitä asukkaat, eivätkä yhteiskunnan varat.

Suomen kipukohdat 2: työttömyys jatkuu korkeana

Suomessa on työttömyys ollut huipussa 1994 ja sen jälkeen 2015. Viimeisen kolmen vuoden kehitys on ollut erittäin myönteistä ja todella positiivinen yllätys. Avoimien työpaikkojen määrä kasvaa jatkuvasti.

Tästä huolimatta työttömyysluvut ovat edelleen karuja: helmikuussa työttömiä työnhakijoita oli 245 800, yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 64 700 ja yli kaksi vuotta työttöminä olleita 32 300. Lisäksi koulutuksissa, työkokeiluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli yli 130 000.

Jatkossa työttömät tarvitsevat enemmän ohjausta, tukea ja kannustamista. Suomella ei ole varaa antaa laajan kansaosan jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vain positiivisella aktivoinnilla ja päättäväisellä patistamisella voidaan päästä 75% tai jopa 80% työllisyysasteeseen.

Suomen kipukohdat 3: lapsiperheiden köyhyys

Edellisestä seuraa erityinen ja kasvava ongelma Suomessa: lapsiperheköyhyys. Osaan lapsiperheistä ovat osuneet työttömyys, etuuksien jäädytykset ja monet pienet seikat, jotka ovat ajaneet monia selviytymisen rajalle. Tulevan hallituksen tulee nostaa köyhät lapsiperheet erityiseen tarkasteluun ja toimenpiteiden keskiöön.

Globaali kipukohta: maailman köyhät

Samalla kun korjaamme Suomen ongelmia, on syytä laittaa asiat mittakaavaan. Maailmassa on edelleen satoja miljoonia ihmisiä, joiden päivittäinen kamppailu liittyy riittävään ruokaan ja elämässä selviytymiseen. Sen vuoksi Suomen tulee korjata kehitysyhteistyörahojen tehty leikkaus määrätietoisesti ja ottaa tavoitteeksi 0,7% bkt:sta. Välitön minimi on vuoden 2015 taso eli 0,55%.

Ilmastonmuutos – koko olemassaolon kipukohta

Lopuksi on sanottava se, mikä on sanomatta selvää: että ilmastonmuutoksen torjuminen ja lämpötilan kohoamisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on väistämätön lähtökohta muille ratkaisuille ja Suomen tulee hoitaa vastuunsa tässä työssä. Toimia asiassa tarvitaan välittömästi.

Lue lisää kirkkohallituksen hallitusohjelmatavoitteista tästä linkistä Kirkkohallituksen hallitusohjelmatavoitteet