19.8.2016 / Yleinen

Kova työttömyys kasvaa rajusti: +15% vuodessa

Suomalainen media on jakanut positiivisen uutisen talouden käänteestä: bruttokansantuote kasvaa hieman ja työttömyys on vähentynyt aavistuksen viime vuodesta. Radikaali tilastotieto kertoo kuitenkin toisen asian: pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kiihtyvällä tahdilla.

Kesän aikana esimerkiksi Helsingin Sanomat (HS) on kertonut taantuman helpottavan (HS 5.6.) ja työttömyyden kääntyneen laskuun (HS 26.7.). Uutisoinnin yhtenä osana on ollut työttömyyden pieni muutos: vuoden 2016 aikana työttömyys on vähentynyt 0,6% edellisvuodesta ja on nyt 9,3%. Uutinen on positiivinen ja kertoo kansantalouden suunnan muutoksesta. Lue uutisen taustalla oleva tilastokeskuksen heinäkuun tiedote tästä linkistä.

Edelleen elokuussa HS analyysi (12.8.) perusteli talouden käännettä valoisilla esimerkeillä. Ekonomistit Seija Ilmakunnas (Palkansaajien tutkimuslaitos) ja Heidi Schauman (Aktia-pankki) olivat henkilökohtaisesti havainneet pitkäaikaistyöttömien työllistyneen.

Nämä yksittäiset havainnot ovat kuitenkin tilastojen mukaan poikkeuksia ja antavat valitettavasti kokonaisuudesta väärän kuvan. Ilman tilastoa pitkäaikaistyöttömyyden tilasta voi lausuntoja ja niiden pohjalta tehtyä analyysiä pitää harhaanjohtavana.

HS-uutisointi on jättänyt vaille riittävää huomiota sen, että työttömyyden kova ydin on edelleen kasvanut rajusti. Uusin Työ- ja elinkeinoministeriön tieto kesäkuulta nostaa yli vuoden työttömänä olleiden määrän jo ennätykseen: 126 800. Nousua vuodessa on 15%. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on jo 57 500; kasvua vuodessa 9 300 henkeä. Miksi tätä kansallista hätätilaa ei tuoda mediassa riittävästi esiin ja miksi työttömyyspolitiikka ei ole hallituksen ykkösagendalla? Pitkäaikaistyöttömyyden torjumisessa kyse ei ole vain uusien uusien työpaikkojen luomisesta vaan myös monista muista työllistymistä tukevista toimista.

Pitkäaikaistyöttömyys lähenee ja pian saattaa ohittaa 1990-luvun kriisitilanteen lukemat.

Pitkäaikaistyöttömyys lähenee ja pian saattaa ohittaa 1990-luvun kriisitilanteen lukemat.

työttömät_1v

Työttömyys maksaa Suomelle paljon, mutta vielä suuremman hinnan maksavat työttömät talouden niukkuudessa ja elämän valintojen supistumisessa.

Uusien työpaikkojen lisäksi tarvitaan myös aiempaa aktiivisempaa ja osallistavampaa työttömyyden hoitamista. Kun vapaat työmarkkinat eivät tarjoa työpaikkaa, tarvitaan uusia ja luovia ratkaisuja. Nykyiset säännökset osin estävät tämän. Siksi pikaisesti tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka tarjoavat kaikille paikan yhteisöihin, opiskeluun tai muuhun mielekkääseen toimeen.