24.5.2018 / Yleinen

Takatalvesta tasa-arvoon

Satu Saarinen muistuttaa vastauspuheessaan takatalven haastavuudesta ja sukupuolten tasa-arvon tärkeydestä. Kaiken ytimessä on ihmisarvo, jolle suunnan antaa varhaisvuosien kasvatus.

Kirkon tasa-arvopalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran 2018 ja sen sai Oulun tuomiorovasti, FT Satu Saarinen. Kytkin-lehti julkaisee Satu Saarisen puheen palkinnonjakotilaisuudessa.

 

Tahdon kiittää sydämeni pohjasta minulle myönnetystä Kirkon tasa-arvo palkinnosta. Olen liikutettu, olen otettu, ja hyvin nöyrin ja kiitollisin mielin seison tässä. Kiitän paitsi omasta puolestani, niin myös oikeastaan koko Pohjoisen hiippakunnan puolesta, jossa pitkään elettiin tasa-arvon suhteen takamailla. Nämä ovat jo menneitä vuosia ja vuosikymmeniä, eikä niihin tarvitse nyt palata.

Mutta kuten tiedetään – historian lasti voi olla painavana tulevien sukupolvienkin yllä ja se muokkaa tapaa, jolla suhtaudutaan asioihin ja ilmiöihin nykyisyydessä.

Siksi itse olen kokenut, että kirkon ja seurakuntien töissä ja toimissa kaikkialla tarvitaan eteenpäin menevää, eteenpäin katsovaa ja uudistavaa teologiaa arjessa. Sellaista, joka pyrkii vaikuttamaan paitsi mielipiteisiin ja asenteisiin, myös rakenteisiin. Olen kiitollinen tästä palkinnosta, joka mahdollistaa tasa-arvosta ja tasavertaisuudesta puhumisen ja asioiden esillä pitämisen.

Takatalvi

Elämme kevättä, mutta henkisesti on kirkon sisällä viime aikoina puhuttu jopa ”tasa-arvon takatalvesta”.

Minulla pohjoisen ihmisenä on se kokemus, että ainakin meän perällä takatalvi laittaa ihmiset toimimaan. Koska takatalvi uhkaa kaikkea sitä, mistä on jo ehditty iloita ja mihin on alettu jo tottumaan; takatalvi laittaa ihmiset liikkeelle. Siksi takatalven tullen esiin otetaan järeämmät konstit: hakataan syvemmät purot sulavan lumen mennä, kietaistaan vielä kerran hanskat käteen ja huitaistaan satanut lumi pois, ettei se jäätyisi ja siihen kukaan lankeaisi. Uusi lumi on vanhan surma siinä mielessä, että se saa ihmisen kaipaamaan jo kerran paljastunutta vihreää maata.

takatalvi laittaa ihmiset liikkeelle

Siksi takatalvi myös saa etsimään peittoja ja suojia, jottei mikään oraalla oleva tuhoutuisi.

Ajattelen, että juuri näin pitää toimia niissäkin tilanteissa, kun kaikenlainen tasa-arvo ja tasavertaisuus on vähänkään uhattuna. On alettava lapioimaan ja levennettävä virtoja, ja on tarkattava niitä paikkoja, jotka voisivat tulla kompastuskiviksi ja esteiksi. On varjeltava jo saavutettua yhdenvertaisuutta ja annettava sille kasvutilaa ja aina uusia mahdollisuuksia tehdä uusia oraita.

Jokaisen ihmisen tarve tasa-arvoon

Tasa-arvo on arvo, ja se, miten siihen suhtaudumme, kertoo meidän arvopohjastamme ja syvimmiltään siitä, miten suhtaudumme toiseen ihmiseen ja itseemme. Sille luodaan perusta jo hyvin varhaisissa vaiheissa ihmisen elämää, ja hyvin varhaisista vaiheista asti meidän suhtautumisemme ihmisyyden kokonaisuuteen määrittää meidän toimintaamme.

Ajattelen, että se, mitä pidämme merkityksellisenä, lähtee siitä, minä ja millaisena sinua on pidetty, miten on katsottu, kannustettu ja arvostettu. Miten merkityksellisenä on nähty se, että sinä olet sinä, ja sinä saat olla sellainen kuin olet. Uskon että tarve tulla tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti kohdatuksi ja kohdelluksi on yksi syvimpiä tarpeitamme ihmisinä. Siksi täytyy lakkaamatta tehdä työtä sen eteen, että tämä toteutuisi aina ja kaikkialla.

tarve tulla tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti kohdatuksi ja kohdelluksi on yksi syvimpiä tarpeitamme ihmisinä

Esimerkin ja esikuvien voima on valtava. Omalta osaltani haluan kiittää kahta kirkon johtajaa. Ensin: arkkipiispa Kari Mäkistä. Te olette arkkipiispana näyttäneet sanoin ja teoin sen, mitä on olla ihminen ihmiselle Jumalan maailmassa. Olen saanut kasvaa kirkolliseen johtajuuteen teidän esimerkkinne valossa. Kiitos siitä.

Samoin piispa Irja Askola – kiitos rohkaisusta ja monien purojen esiin avaamisesta. Varmasti tiellänne on ollut myös takatalven läpi tarpomista.  Kiitos, rohkeuden ja periksiantamattomuuden esimerkistä.

Kiitän lämpimästi tästä tunnustuksesta. Tämä kannustaa edelleen tekemään töitä tasa-arvon, tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen.

Katso kuvat ja katkelma puheesta tästä linkistä.