22.12.2016 / Yleinen

Kirkko ei tue paperittomien kriminalisoimista ja valvontayhteiskunnan syntyä

Julkaistu Kategoriat YleinenAvainsanat ,
Jaa:

Suomen hallituksen uudet suunnitelmat (16.12.2016) ovat saaneet monet epäuskoisesti ja hämmästyneenä tarkistamaan sisälukutaitonsa toimivuutta. Maahanmuutosta vastaava ministeriryhmä (Paula Risikko, Jari Lindström, Pirkko Mattila, Juha Rehula) on tuottanut suunnitelman toimenpiteistä, joilla halutaan saada paperittomien Suomessa oleskelevien tila sekä totaalisesti kontrolloitua että tarpeen vaatiessa kriminalisoitua. Vainoa ja ahdinkoa paenneet ihmiset, joiden turvapaikka-anomus saa kielteisen päätöksen, voitaisiin siis sulkea vankeuteen. Ohjelmassa ei tarkemmin määritellä vankeusrangaistusten muotoa, sillä esitys on vasta valmisteilla oikeusministeriössä.

Marja-Liisa Laihia

Kirkkohallituksen asiantuntija Marja-Liisa Laihia pitää esitystä erittäin ongelmallisena ja sinisilmäisenä. ”Sellainen pyrkimys maahanmuuton hallintaan, jossa kaikki on virkavallan kontrollissa, on epärealistinen. Itä-Euroopan maissa on tämänkaltaisia näkemyksiä ja niihin liittyy ajatus, että maa kuuluu vain yhden kansallisuuden ihmisille.”

Laihian mukaan on realismia, ettei maahanmuuttoa voi täydellisti hallita ja siksi on etsittävä kohtuutta. Pakkokeinot ja palautuksen eivät lopeta muuttoliikettä, koska sisällissodat ja väkivalta työntävät ihmiset liikkeelle uudestaan.

Ajatus paperittomien ilmiannosta on täysin mahdoton kirkon näkökulmasta. Laihia haluaakin korostaa ns. palomuurin tärkeyttä. Sen mukaan koulun, terveydenhuollon, kirkon ja erilaisten avustusjärjestöjen tehtävää ei saa alistaa viranomaisten valvonnan jatkeeksi. Palomuuri auttaa pitämään erillään avunantamisen ja viranomaistoimet.

Kirkon tulee säilyttää ihmisten kohtaamisessa ja auttamistyössä riippumattomuutensa ollakseen uskottava

– Kirkon tulee säilyttää ihmisten kohtaamisessa ja auttamistyössä riippumattomuutensa ollakseen uskottava, muistuttaa Laihia ja nostaa seuraavan uhkan esiin:

– Nyt halutaan kriminalisoida turvapaikanhakijat ja seuraavaksi tulee heitä auttavien rankaiseminen.

Kysymys ei ole laittomista vaan paperittomista

Sanoilla luodaan sävyjä ja vaikutetaan. Siitä huolimatta, että turvapaikan hakeminen ei ole lainvastaista, niin viranomaistahot ovat politisoineet ja leimanneet omassa kielenkäytössä avun etsimisen kyseenalaiseksi. Tätä kuvastaa se, että kielteisen päätöksen saaneita on ryhdytty nimittämään ”laittomasti” maassa oleskeleviksi. Viranomaispuheesta ilmaus on levinnyt myös mediaan.

”Laittomasti” maassa elävä liitetään mielikuvissa lainvastaisuuteen tai rikoksia tekevään. Monien turvapaikanhakijoiden kohdalla kyse on elämän umpikujasta, johon on etsitty ratkaisua Suomen kaltaisesta hyvinvointivaltiosta. Maahan, josta he ovat lähteneet, ei ole kaikille mahdollinen paluukohde ja pattitilanne on valmis.

Kielteisen päätöksen saaneiden kohdalla ei tulisikaan puhua laittomista maahanmuuttajista vaan paperittomista, englanniksi undocumented.  Kyse on siis henkilöistä, joiden ainoa ilmeinen ”rikos” on muiden ahdistamiksi joutuminen. Dokumentoimatton maassaolon ei tule olla rikosperuste. ei ole Kriminalisoiminen merkitsee tällöin kaksinkertaista uhrin asemaan joutumista.

Kielteisen päätöksen saaneiden kohdalla ei tulisikaan puhua laittomista maahanmuuttajista vaan paperittomista, englanniksi undocumented.  Kyse on siis henkilöistä, joiden ainoa ilmeinen rikos on muiden ahdistamiksi joutuminen.

Irakista lähtöisin olevat hakijat ovat saaneet Suomessa vaikkapa Ruotsiin verrattuna moninkertaisesti enemmän kielteisiä päätöksiä. Eroa on vaikea selittää hakijoiden tilanteen erilaisuudella: Suomen arviointikriteerit vain ilmeisesti ovat erilaiset ja systeemi taipuu herkemmin poliittisen ohjauksen suuntaan. Kumpaakaan asiaa ei kuitenkaan saisi tapahtua.

Eurooppalaiseen oikeusvaltioajatteluun ei ylipäänsä sovi, että Suomi poikkeaa muista läntisen Euroopan maista kohtuuttomilla linjauksilla.

Kristillisen uskon näkökulmasta asia on aivan selvä: vainottuja ja ahdistettuja tulee auttaa, ei ilmiantaa, kriminalisoida tai vangita.

Edit to klo 21:54: artikkelissa käytetty kuvituskuva ei liity mainittuihin henkilöihin tai hallituksen toimiin turvapaikanhakijoiden parissa.
Edit2 pe 16:00: lisätty muutama tekstin ymmärtämistä edistävä sana.